Stuudio

Hinnakiri

Mudilased

20€ kuu (tunnid 2x nädalas)

Mudilased I

20€ kuu (tunnid 2x nädalas)

Lapsed

20€ kuu (tunnid 2x nädalas)

Lapsed I

24€ kuu (tunnid 2x nädalas)

Noored I

24€ kuu (tunnid 2x nädalas)

Noored II

24€ kuu (tunnid 2x nädalas)

Võistlustiim

24€ kuu (tunnid 2x nädalas)

Täiskasvanud hobitantsijad

24€ kuu (tunnid 2x nädalas)


Treeningud 3x nädalas, kuutasu 28€

Soolo- duo tantsutunnid: Tantsustuudio õpilasele lisandub kuutasule juurde 4€, väljaspool stuudiot soolo- duo tantsutunnis osaleval õpilasel kuutasu 15€

*Soodustused : Viljandi valla ja Põhja-Sakala valla õpilastel õppemaksu soodustus 50%. Tantsustuudios käib ühest perest mitu last – õppemaksu soodustus 10%.

** Riiklikel pühadel ja koolivaheaegadel laste ja noorte treeninguid ei toimu,  kui ei ole eelnevalt kokku lepitud teisiti. Sellest ei muutu õppemaks.

Kuutasu makstakse arve alusel iga kuu eest hiljemalt kuu 15. kuupäevaks.

Arveid edastame lepingu sõlmijale e-posti teel ja arvete väljastamine on informatiivse iseloomuga, see tähendab, arve mittesaamine meilisüsteemi rikke tõttu ei vabasta treeningtasu maksmisest!

Treeningtasu tasumine toimub ülekandega MTÜ Dance Dream arvelduskontole.

Makstud kuutasu ei tagastata, tasaarveldused puudumistest toimuvad juhul, kui õpilane on haigestumise tõttu puudunud ühe kalendrikuu õppetundidest rohkem kui 50%.  Üksikuid puudumisi ei tasaarveldata. . Tasaarveldamine toimub järgmisest kuutasust (50%). Tasaarveldust saab taodelda ainult siis kui õpilane või lapsevanem teavitab puudumisest/haigestumisest enne esimese tantsutunni algust, millest õpilane puuudub. Tasaarveldamiseks tuleb saata vabas vormis avaldus stuudiodancedream@gmail.com

Treeninghooaeg kestab 6. septembrist 2022 kuni 9. juunini 2023

Dance Dream Tantsustuudio treeningutes osalenud laste vanematel ei ole võimalik maksustamisperioodi tulust maha arvata maksustamisperioodil tasutud kulusid, kuna Dance Dream Tantsustuudio ei kuulu tulumaksusoodustuse saajate hulka.